Tutorial for an exchange student

Jak přežít hodinu v hebrejštině a ještě se něco naučit, jakožto student na výměnném pobytu? Odpověď najdete v tomto zábavném a výborně zpracovaném tutoriálu, který byl vytvořen během studií v Izraeli.

Odkaz

How to survive a class in Hebrew and gain some knowledge as an exchange student? You can find an answer in this entertaining and good-looking project made during an exchange program in Israel.

Direct link

Share Button
This entry was posted in Direct Mails, Web_UX_UI, Work. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.