RMG:Connect

Direct mail pro reklamní agenturu RMG:Connect.
Tento leták propaguje služby RMG:Connect chytrým a vtipným způsobem. Firma klienta je znázorněna jako masožravá rostlina, která přirozeně potřebuje mouchy (analogie zákazníka), aby mohla dobře fungovat. Reklamní agentura je v roli zahradníka, který se o masožravou rostlinu stará. Zavolejte jim a RMG:Connect pomůže vašemu byznysu růst.
Společně s letákem byl rozesílán květináč a semena masožravé rostliny.

Direct mail for an advertisement agency RMG:Connect.
This direct mail promotes services of RMG:Connect in an intelligent and nice way. The client’s business is depicted as a meat-eating plant that naturally needs flies (aka customers) to prosper. The advertisement agency is in a role of gardener that cultivates the plant. Call them and they will help you grow your business.
The direct mail went together with a flower pot and seeds of real meat-eating plant.

 

RMG:Connect Direct Mail TitulRMG:Connect Direct Mail Middle pagesRMG:Connect Direct Mail

Share Button
This entry was posted in Direct Mails, Work. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.