East, West. Home is Best.

Rozpohybovat přísloví? Proč ne, podívejte se na tento projekt pohyblivé typografie, který vyjadřuje přísloví “všude dobře, doma nejlíp”. Byl vytvořen na Akademii umění a designu Bezalel v Jeruzalémě.

Putting proverb into a motion? Yes, look at this motion typography project that expresses “east, west, home is best” saying. Done at the Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem.

Share Button
This entry was posted in Motion design, Work. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.