East, West. Home is Best.

Rozpohybovat přísloví? Proč ne, podívejte se na tento projekt pohyblivé typografie, který vyjadřuje přísloví “všude dobře, doma nejlíp”. Byl vytvořen na Akademii umění a designu Bezalel v Jeruzalémě.

Putting proverb into a motion? Yes, look at this motion typography project that expresses “east, west, home is best” saying. Done at the Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem.

[vimeo 24829021 600 338]

Share Button
This entry was posted in Motion design, Work. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.