Leaving country security check process.

Jak těžké může být opustit nějakou zemi? Podívejte se na toto video, které ve sto slovech popisuje složitou proceduru předcházející odletu zpátku domů. Video bylo vytvořeno v rámci kurzu pohyblivé typografie na Akademii umění a designu Bezalel v Jeruzalémě.

How hard it can be to leave a country? Check out this project that uses a hundred words to describe a procedure before taking a flight back home. It was compiled for motion typography class at Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem

[vimeo 24767312 600 338]

Share Button
This entry was posted in Motion design, Work. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.