Graphic user interface for en electric car

Graphic User Interface for Škoda Citigo electric car.Before and After solution of dashboard and Graphic User Interface for Škoda Citigo electric carDynamic Indicator of Comsumption. Dynamický indikátor spotřeby.Dynamic Indicator of Comsumption - Warnings. Dynamický indikátor spotřeby. - VarováníPrvnky palubní desky tvoří Avatara automobilu.Picture of User Interface of Air-condition. Znázornění - vizuálního řešení grafikého rozhraní klimatizace v dotykovém media centeru.Ukázka uživatelského rozhraní a znázornění stavu klimatizce.

 

O projektu

Grafické uživatelské rozhraní palubní desky a media centeru u elektromobilu Škody Citigo. Snahou bylo navrhnout funkční systém, který bude uživateli/řidiči přehledně interpretovat informace se silným důrazem na bezpečnost v provozu. Projekt zahrnuje řešení palubní desky, umístění media centeru, sady ikon, definice mřížky uživatelského rozhraní (klimatizace, přehrávače hudby, rádia, navigace) a návrh dynamického ukazatele spotřeby energie. Celý projekt je součástí praktické diplomové práce na Fakultě multimediálních komunikací ve Zlíně v roce 2012.

Za spolupráci děkuji Art. D. Peteru Olahovi a společnosti Škoda Auto.

 

About

Goal of the project was to make a graphic user interface for electric car Skoda Citigo. Main emphasis was put on the combination of functionality and safety. All the car information is presented in a simple and unobtrusive way, thus the driver can fully focus on driving and the situation around the vehicle. The project includes layout of the dashboard with new media-center position, set of icons, definition of user interface grid (AC control, music player, radio, navigation), and design of dynamic energy consumption gauge. The project was a practical part of diploma thesis at the Faculty of Multimedia Communications of Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic.

Special thanks to Art.D. Peter Olah and Skoda Auto.

Share Button
This entry was posted in Graphic design, Smart Phone Apps, Web_UX_UI, Work. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.