Graphic design studio chameleon

Toto je velmi dobrá ukázka nekonvečního přistupu ke tvorbě nového firemního loga. Jaká je tedy myšlenka za logem studia Chameleon?
Hlavním principem je známá vlastnost chameleona – být viděn pouze za určitých okolností. Logo samotné je definované pouze zvláštními symboly a místy, na kterých se může objevit. Navíc, tento návrh umožňuje každému toto logo napsat rukou, přičemž bude stále vypadat tak, jak by mělo. Celé je vyvedeno malými písmeny a poslední písmeno “n” končí zatočené pod řádkem, takže připomíná ocásek chameleona.
Logo je měnitelné a nemá přísně danou formu a tvar. Tato vlastnost opět připomíná chameleona, který mění svůj vzhled na základě nálady a situace. To platí i pro vzhled loga studia Chameleon, které může být ovlivněno stylem rukopisu osoby, která ho zrovna píše.

This work represents unconventional approach towards a creation of company’s new logo. So, what is the idea behind the GDS chameleon label?
The guiding principle is this motto: “to be seen only under specific conditions”. The logo itself is defined only by special symbols and position where it can actually appear. Furthermore, the concept allows anyone to write the chameleon logo by hand if needed and it will still look as it should – it is entirely in lower case and the last letter ends with a spiraling stroke that goes below the baseline, just like chameleon’s tail.
The logo is changeable and has no strict appearance definition. This characteristic again resembles the chameleon for it changes its look based on mood and situation. The same goes for the visual appearance of the studio’s logo that may be influenced by the style of hand-writing of person that is just writing it.

 


Share Button
This entry was posted in Brands, Work. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.