Acompliance – brand identity

Vizuální styl pro společnost Acompliance zabývající se finanční a právní ochrannou klientů před ČNB. Dynamické logo, jehož modré pole se náhodně generuje okolo logotypu a vytváří tak pomyslnou ochrannou zónu. Webová prezentace je dostupná na adrese: www.accompliance.cz.

Visual style for a company that offers services in the sphere of compliance advisory for companies that are involved in finance business. The logo is dynamic which means it changes itself. Blue border around the logotype is generated automatically, creating imaginary protective zone. Website available here: www.acompliance.cz.

Dynamicke logoUkázka dynamického loga

Webová stránka, ukázka Corporate Identity Design

Share Button
This entry was posted in Brands, Web_UX_UI, Work. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.